Topbillede til fanebladet borger

Træer

Træ i smukke efterårsfarver
Tænk dig godt om, når du planter et træ i din have. Overvej om størrelsen på din have passer til det træ du ønsker.

Nogle træer bliver hurtigt store, og kan komme til at genere dig selv eller dine naboer.

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, og de er derfor ikke omfattet af Hegnsloven.
I nogle tilfælde kan træerne dog tilsammen danne et hegn, hvis:
  • Der er et vist antal træer
  • Træerne er ensartede og af samme størrelse
  • Træerne står på en række
  • Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne
  • Træerne ikke står længere væk fra skel end 1,75 m
  • Træerne er placeret, så de udgør en væsentlig del af skellets længde

Det er Hegnssynet der kan vurdere, om træerne har karakter af et hegn.

Ifølge Hegnsloven må træer ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige dette og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber og lignende.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, at grenene vokser ind over din grund eller lignende, kan du lægge sag an ved den lokale domstol.

Læs mere her om regler for fældning, kommunale træer, bevaringsværdige træer m.m.
Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links