Topbillede til fanebladet borger

Skel

Landmåler
Hvis du er i tvivl om, hvor dit skel ligger, skal du kontakte en Landinspektør.

Skelretablering

Landinspektøren kan udføre en skelretablering og afsætte skellet i overensstemmelse med matriklens oplysninger.

Hvis Landinspektøren konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem ejendomsgrænserne i marken og matriklens oplysninger, skal Landinspektøren foretage en nærmere undersøgelse og eventuelt en skelforretning.

Skelforretning

Du kan selv eller i fællesskab med din nabo rekvirere en skelforretning. Landinspektøren indkalder til et åstedsmøde. Ved en skelforretning kan eventuelle hævdspørgsmål også blive afgjort.

Du skal nøje overveje, om det er den rette måde at løse eventuelle skelproblemer på. Ikke alene kan det blive en temmelig kostbar affære, men ofte er det også vanskeligt at genskabe et godt naboskab, hvis I først har stået stejlt over for hinanden i en skelforretning.
Sidst opdateret 29. september 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen