Topbillede til fanebladet borger

Hegn, hæk og plankeværk

Hvidt stakit
Her kan du læse om fælleshegn, egne hegn og indre hegn. Du kan læse om opsætning, vedligeholdelse og ændring af hegn. Du kan også læse om de særlige regler for hegn mod vej og sti.
Der findes tre forskellige typer hegn:
  • Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde
  • Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m
  • Indre hegn – er et hegn som enten ikke følger skellet, eller som står mere end 1,75 m fra skellet

De to første typer hegn hører under hegnsloven – for det indre hegn gælder ingen lovregler.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan for eksempel være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur. Du skal være opmærksom på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til et hegns udformning og materialevalg. Ligesom der også kan være forbud mod at opsætte hegn.

Ændring af hegn

Hvis du ønsker at ændre eller udskifte et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det. Kan I ikke blive enige – og ønsker du fortsat at ændre hegnet – kan du henvende dig til Hegnssynet.

Egne hegn må du gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst 1 måned før du foretager ændringen.

Regler for fælleshegn og egne hegn

Naboer må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud – jf. dog ovenstående. Men hvis man ikke kan blive enige om højden, er udgangspunktet, at hegnet må være 1,8 m højt.

Et fælleshegn skal stå i selve skellet.

Egne hegn må have en højde på 1,8 m + afstanden til skellet. Eget hegn må ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end fælleshegn.

Opsætning og vedligeholdelse af hegn

Naboer skal normalt deles om udgifterne til at opsætte og vedligeholde fælleshegn. Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge hegnsloven også pligt til at deltage i opsætningen af hegnet – men I skal være enige om, hvilken slags hegn I skal have, og I skal være opmærksomme på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til hegnets udformning og materialevalg.

Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelse skal foregå. Den jord der støder op til fælleshegnet må I ikke anvende, så det skader hegnet.

Hvis du har lejet en ejendom, skal du normalt også vedligeholde de hegn der hører med til ejendommen. Hvis du vil klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal du henvende dig til ejeren.

Hegn mod vej, sti eller åben plads

Hvis du skal opsætte et hegn, der grænser op til vej, sti eller plads som er åben for almindelig færdsel, gælder følgende regler:
  • Hegnet skal stå på egen grund
  • Hegnet må ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen
  • Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds og sving
  • Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet
  • Hegnet skal holdes i god stand og må ikke beskadiges
  • En hæk bør normalt klippes to gange om året.
Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links