Topbillede til fanebladet borger

Adresser og husnumre

Husnummer 19
Det er vigtigt at din adresse og dit husnummer er tydeligt og korrekt. Så kan blandt andet postvæsnet levere din post rigtig, og politi og ambulance kan finde dig i en eventuel nødsituation.

Din adresse skal være rigtig og synlig

Det er meget vigtigt, at din adresse er rigtig og synlig. Adresserne er blandt andet postbuddets vejviser, men når uheldet er ude, er det også vigtigt, at ambulancen, politiet eller brandvæsenet hurtigt kan komme til din ejendom.
Det er boligejerens ansvar at opsætte et tydeligt og synligt husnummerskilt, som passer med den adresse, kommunen har fastsat. Det er kommunen, der fastsætter og ændrer adresser, så det er her, du skal  henvende dig, hvis du har problemer med en adresse.

Mange er afhængige af adresseregistreringen

Mange forskellige parter benytter kommunernes registreringer af, hvilke adresser der findes, og hvor de er placeret:
  • Alarmcentralen, når du ringer 112
  • Den offentlige forvaltnings it-systemer
  • Private virksomheder, f.eks. NESA, DONG, Vandværker m.m.
  • Diverse søgemaskiner for borgere, f.eks. kort- og telefon-vejvisere
  • Bilers navigationssystemer
Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen