Topbillede til fanebladet borger

Nedrivning

Nedrivning af hus
Nedrivning af bygninger kræver tilladelse fra Furesø Kommune. Dette gælder dog ikke for bygninger, der ikke kræver byggetilladelse (garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger under 50 m². Disse småbygninger kan du umiddelbart nedrive.

Særlige miljøkrav

Når du skal nedrive en bygning gælder der særlige miljøregler blandt andet for anmeldelse af byggeaffald og støjforhold i forbindelse med selve arbejdet.

Hvordan er sagsgangen?

Du skal sende en ansøgning om nedrivning til Furesø Kommune. Vi behandler ansøgning i forhold til byggelovens bestemmelser. Vi vil så hurtigt som muligt besvare din ansøgning. I vores svar vil der være oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i forhold til miljølovgivningen. Der kan være affalds- eller støjforhold, som først skal godkendes særskilt af Natur og Miljø inden nedrivningen kan begynde.

BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Når du har nedrevet en bygning, skal du give os besked, så vi kan ajourføre BBR-registret. Det gælder også, hvis du har nedrevet et udhus, en carport, en garage, en overdækning, et drivhus eller lignende.
Sidst opdateret 21. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links

»  BBR