Topbillede til fanebladet borger

Kommunes servicemål for byggesagsbehandlingen

Æggeur
Sagsbehandlingstiden er den tid, der går, fra vi modtager en fyldestgørende ansøgning, til ansøgeren får en afgørelse fra os. Der er forskellige frister, som enten er fastsat ved lov eller besluttet af byrådet. Hvis vi ikke kan overholde fristen i en sag, får du besked om det. Vi vil begrunde, hvorfor vi ikke kan overholde fristen, og give besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Servicemål for sagsbehandlingstider

Kommunen har følgende servicemål for byggesagsbehandling:

  • Alle byggesager afgøres inden for max. 8 uger med mindre, der er lavet en aftale om en længere sagsbehandlingstid. 

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuld oplyst og dermed klar til byggesagsbehandling. Det vil sige, at alle nødvendige oplysninger og tegninger skal være fremsendt. 

Hvad skal du sende til os?

Her kan du se krav til en byggeansøgning, se eksempler på hvad en ansøgning bør indeholde samt læse ti gode råd om, hvad du selv kan gøre for, at sagsbehandlingen af din byggeansøgning bliver så smidig som mulig. Derudover kan du også læse om, hvordan vi håndterer din ansøgning, og hvad der er et sædvanligt sagsforløb for en ansøgning om byggearbejde.

Hvis byggetilladelse forudsætter dispensation eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde - f. eks. jf. ovenstående om dispensationer eller tilladelser efter planloven og naturbeskyttelsesloven. De forskellige sagsforløb vil til dels forløbe parallelt.

 

Se sagsbehandlingstider på plan- og bygge området her 

 

Sidst opdateret 21. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen