Topbillede til fanebladet borger

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Sø
Hvis du er i tvivl, om der gælder en sø- eller åbeskyttelseslinje på din ejendom, eller hvis du skal søge om dispensation fra sø- eller åbeskyttelseslinjen, skal du kontakte Furesø Kommune.
Omkring søer med en vandoverflade på mindst 3 ha samt langs større vandløb må der, indenfor en afstand på 150 m, som hovedregel ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Reducerede beskyttelseslinjer

Omkring mange søer i Værløse er beskyttelseslinjen reduceret.

Lovgivning

Bestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjer er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 16.
Sidst opdateret 18. juli 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen