Topbillede til fanebladet borger

Skovbyggelinjer

Skov
Hvis du er i tvivl, om der gælder en skovbyggelinje på din ejendom, eller hvis du skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjer, skal du kontakte Furesø Kommune.
Omkring alle offentlige skove og omkring private skove, der er større en 20 ha, må der indenfor en afstand på 300 m som hovedregel ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende.

Reducerede skovbyggelinjer

Flere steder i Furesø Kommune er skovbyggelinjen reduceret.

Lovgivning

Bestemmelserne om skovbyggelinjer er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 17. 

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt

Natur og Miljø