Topbillede til fanebladet borger

Landzone

Mark med gule kornblomster
Hvis du skal ansøge om landzonetilladelse, eller hvis du er i tvivl om et byggeri, en udstykning eller en anvendelsesændring kræver landzonetilladelse, skal du kontakte Furesø Kommune.
For ejendomme, der ligger i landzone, gælder som hovedregel, at udstykning, ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggelse eller ubebyggede arealer, kræver landzonetilladelse. Loven indeholder dog flere undtagelser fra kravet om landzonetilladelse.

Lovgivning

Bestemmelserne om landzone er fastlagt i Planlovens §§ 34-38.

 

Sidst opdateret 18. juli 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)