Topbillede til fanebladet borger

Fredninger

Billede af picnicbord i landskabet
I Furesø Kommune er en del store landskabsområder omfattet af fredning.

Fredningskendelserne indeholder i mange tilfælde bestemmelser om udformning og placering af bebyggelse. I nogle fredningskendelser er det desuden fastlagt, at ny bebyggelse skal godkendes af Fredningsnævnet.

Når du skal opføre byggeri indenfor et område, der er omfattet af fredning, skal du sikre dig, at det du søger om, ikke er i strid med fredningsbestemmelserne.

Hvis du i forbindelse med en ansøgning om byggeri vil søge dispensation fra fredningsbestemmelser, eller hvis du vil søge om Fredningsnævnets godkendelse af et byggeri, skal du kontakte Furesø Kommune. Vi vil så varetage kontakten til andre relevante myndigheder.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)