Topbillede til fanebladet borger

Frederiksborgvej 3-5, Farum

Udviklingen af Frederiksborgvej 3-5 i Farum, der tidligere rummede blandt andet rådhus er et væsentligt element i udviklingen af Farum Midtby. I 2015 vedtog Furesø Byråd, at den fremtidige anvendelse af området skal bredes ud til en blandet anvendelse med primært boliger og med publikumsmæssige aktiviteter i stueetagerne som fx cafeer/restauranter, liberale erhverv, kontorer eller offentlige formål.

Aktiviteterne og anvendelsen skal styrke bymidten og generere trafik af borgere i området. Dette skal naturligvis ske med respekt for natur- og kulturværdier og med sigte på at skabe et godt samspil med de øvrige funktioner i området.

Aktiviteterne må ikke have en negativ påvirkning af handelscentrummet Farum Bytorv, hvorfor der ikke ønskes mulighed for etablering af egentlige dagligvare og detailhandels butikker i området. 

Borgerinddragelse

Dialogmøde

I slutningen af marts 2017 holdt Furesø Kommune et dialogmøde med blandt andre Ældre Sagen, Centerforeningen, Furesø Erhvervsforening, Furesø By og Land og Miljørådet mhp. at kickstarte dialogen om udvikling af området. Dialogen skal udmunde i et samlende idekatalog, der skal forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i juni og efterfølgende i Økonomiudvalget med henblik på, at der udstikkes en retning for det videre arbejde.

På baggrund heraf, vil forvaltningen kunne udarbejde et udkast til byplanmæssige retningslinjer, som alle borgere og interessenter skal have lejlighed til at udtale sig om via en offentlig høring. 

Høring om de byplanmæssige rammer

Et forslag til byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 er i høring frem til den 29. november 2017.

Sideløbende afholdes der borgermøder omkring kommuneplanen, hvori udviklingen af og den fremtidige vision for Farum Midtby er et centralt element. 

Ændringer af lokalplanen for området vil medføre offentlig høring.

Målet er en samlet udviklingsplan og udarbejdelse af en ny lokalplan, der skaber grundlag for de ønskede investeringer i området. 

Her udvikler vi

Området omfatter Frederiksborgvej 3-5 samt parkeringsanlægget på den sydlige del af Frederiksborgvej, fortsættende langs Stavnsholtvej ned til Farum Bytorv. 

Rådhusgrunden i Farum

Sidst opdateret 02. oktober 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)