Topbillede til fanebladet borger

Krav til din byggeansøgning

Stempel
Omfanget af din byggeansøgning afhænger af, hvad du skal bygge.

Få vejledning om hvad din byggeansøgning skal indeholde og læs om de særlige regler for carporte, garager, udhuse m.m.

Hvad skal byggeansøgningen indeholde

Din ansøgning skal være fyldestgørende, og den skal indeholde alle de oplysninger, der er relevante for din sag. Ansøgningen skal indsendes digitalt. Alle tegninger skal være i et fast målestoksforhold. Ansøgningen skal altid indeholde følgende materiale:
  • Ansøgers navn, adresse og eventuelt telefonnummer
  • Ejers underskrift (fuldmagt), hvis ejer ikke er ansøger
  • Vejnavn, husnummer og matrikelnummer
  • Arealoplysninger
  • Kopi af byggeskadeforsikringen (kun ved nye boliger)
  • Tegningsmateriale og beskrivelse
  • Teknisk dokumentation med erklæring
Læs her et eksempel på tegningsmateriale, beskrivelse og teknisk dokumentation for en tilbygning til eller et helt nyt enfamiliehus. 

Overkørsler

Har du brug for information og tegningseksemplarer vedrørende overkørsler, kan du finde det her.

Dispensation, gyldighed og gebyrer

Din byggeansøgning skal være vedlagt en begrundet dispensationsansøgning, hvis du vil forsøge at opnå dispensation til et byggeri, som er i strid med byggeloven eller lokalplan/byplanvedtægt.

Furesø Kommune opkræver gebyr for at udstede byggetilladelser m.m.

Byggetilladelsen bortfalder, hvis du ikke er begyndt byggearbejdet, inden 1 år efter den dato, hvor du har fået tilladelsen.

Husk at din sag er tilgængelig for alle

Når din byggesag er afsluttet bliver den lagt i vores digitale byggesagsarkiv, som er tilgængeligt for alle.
Sidst opdateret 06. februar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen