Topbillede til fanebladet borger

Alle byggesagsgebyrer og takster

Takster

Byggesagsgebyrer

Takst Beløb
Byggesager efter 1. januar 2016
Takster i henhold til byggeloven (bygningsreglement BR10, kap. 1.12)  

Som følge af lov nr. 640 af 12. juni 2013 skal der for sager indkommet

fra 1. januar 2015 beregnes byggesagsgebyr ud fra medgået tid.

 
Takster gældende for byggesager modtaget fra 1. januar 2016:  
Timepris for byggesagsbehandling  692 kr.
 

Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning

eller afslag på byggeansøgning.

 

Byggesagsgebyr afregnes i to rater, første rate til og med byggetilladelse,

og anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding/ibrugtagningstilladelse.

 Sidst opdateret 03. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen