Topbillede til fanebladet borger

Mad og restaffald

Dit mad- og restaffald bliver afhentet ved din villa en gang om ugen i juni, juli og august, selv hvis du er tilmeldt afhentning hver 14. dag. På Vestforbrændings selvbetjeningsløsning kan du generere en tømmekalender. Her på siden kan du finde gode råd til, hvordan du undgår lugtgener fra dit madaffald.

7 gode råd til at minimere risikoen for lugtgener, fluer og maddiker i sommervarmen

 1. Dryp madaffaldet godt inden du smider det ud – læg evt. noget køkkenrulle i bunden af din udendørsbeholder til at suge væsken.
 2. Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle fx fisk og kød.
 3. Undgå at overfylde bioposen og luk den med en knude.
 4. Læg bioposen forsigtigt i udendørsbeholderen, så der ikke går hul på posen.
 5. Skift bioposen hver 2. dag i varme perioder og brug evt. to bioposer ad gangen.
 6. Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen og hold låget lukket.
 7. Vask din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov.

 

Madaffald

Madaffald er:

Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt

 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knogler
 • Æggeskaller
 • Skaldyr og fisk
 • Kaffefiltre og teposer
 • Afskårne blomster
 • Køkkenrulle

Læg madaffaldet i de grønne biopose af majsstivelse og bind knude på posen, før du lægger den i beholderen.

Der er nogle ting, som du ikke må smide ud som madaffald:

 • Bleer, vatpinde og engangsklude (skal til restaffald)
 • Karklude og andre tekstiler (skal til restaffald)
 • Pizzabakker (skal til restaffald)
 • Mælke- og juicekartoner (skal til restaffald)
 • Haveaffald (skal til haveaffald)
 • Kattegrus (skal til restaffald i lukkede poser)
 • Strøelse til husdyr (skal til restaffald i lukkede poser)

Mangler du bioposer?

Når du begynder at mangle bioposer, skal du bare binde en biopose på håndtaget til din udendørs beholder til mad- og restaffald. Så lægger skraldemanden en ny rulle i din postkasse.

Restaffald

Din beholder til restaffald kan du bruge til:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Chipsposer og kaffeposer
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir
 • Flamingo
 • Strøelse til husdyr

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

Der er nogle ting, du ikke må smide i beholderen til restaffald. Det er:

 • Farligt affald
 • Elektronik og batterier
 • Dit genanvendelige affald som mad, plast, papir, glas og metal

Farligt affald, elektronik og batterier er miljøskadelige og skal derfor afleveres på genbrugsstationen, så de kan blive behandlet forsvarligt. Du kan også lægge batterier i en klar pose på beholderen til mad/rest - læs mere her.

Er du ikke med i ordningen? Se her hvad du gør med dit mad- og restaffald.

Hvornår bliver affaldet hentet

På Vestforbrændings selvbetjeningsløsning kan du generere en tømmekalender. Vælg først kommune og adresse. Tryk derefter på ’tømmekalender’ i menuen øverst på siden og vælg affaldstype.

På borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS og få en påmindelse på sms dagen inden afhentning.

Hvis din affaldsbeholder over en længere periode viser sig ikke at være stor nok til at rumme husstandens affald mellem to afhentninger, kan kommunen kræve flere spande/stativer eller minicontainere tilmeldt i fornødent omfang.

Afhentning hver anden uge

Når du bor i hus (villa og rækkehus) bliver dit mad- og restaffald afhentet en gang om ugen. Du kan dog tilmelde dig 14. dages tømning af mad og restaffald. Det kan være relevant for husstande, som frembringer små mængder affald, for eksempel hvis du er enlig, eller hvis du komposterer en del af dit husholdningsaffald. Vær dog opmærksom på, at der i juni, juli og august vil være tømning hver uge. Kontakt Kundeservice for at skifte til 14. dages tømning.

Når du ændrer din tømningsordning, regulerer vi beløbet på næste års skattebillet, som sendes ud i november. Du får ikke en ny regning/refusion i løbet af året. Hvis du glemmer at afbestille den gamle ordning, når du bestiller en ny, opdager du det altså først, når du får en ny skattebillet i november.

Du kan ikke afbestille tømningsordningen helt. Kun i særlige tilfælde kan ordningen sættes i bero i en periode.

Vær opmærksom på:

Sod/aske
Sod fra brændeovne skal du lægge i poser, der lukkes helt, inden du lægger poserne i beholderen. Ellers kan renovatøren få sod i ansigtet, når han tømmer beholderen.

Fugtigt affald
Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose, inden du smider det til restaffald.

Skarpe genstande
Glasskår, knive eller andre spidse ting pakker du ind, fx i en avis, så skraldemanden ikke skærer sig, eller sækken revner.

Lugtende affald
Du skal altid lægge bleer og ekskrementer fra kæledyr i en tæt plastpose.

Køkkenkværne
Køkkenkværne må ikke benyttes af hensyn til muligheden for genanvendelse.Sidst opdateret 12. juli 2017

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.