Topbillede til fanebladet borger

Forsøg med affaldssortering

Billede af emballageaffald
Forsøg med indsamling af glas, metal, papir og plastik.

Genbrugskuber

Furesø Kommune startede i april 2014 et forsøg med indsamling af glas, papir, metal og plast i kuber ved udvalgte rækkehusbebyggelser. 26 husstande er foreløbig med i forsøget.

Forsøg i Nordvænget og Sportsvænget

I 2014 modtog Furesø Kommune i samarbejde med Vestforbrænding og KAB tilskud til at starte et forsøg i etageboliger. Derfor fik Nordvænget I + II og Sportsvænget i Farum tilføjet tre nye affaldsfraktioner i efteråret 2015. Beboerne kan nu sortere plast, papir, glas, metal, pap og madaffald. 

Kommunen bruger erfaringerne fra forsøgsordningerne i beslutningen om, hvordan og hvornår rækkehuse og etageboliger bliver en del af affaldsordningen.

Sidst opdateret 12. oktober 2017

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk