Topbillede til fanebladet borger

Emballageaffald

Billede af emballageaffald
Alt genanvendeligt emballageaffald skal sorteres fra til genanvendelse.

I praksis betyder det, at du skal bortskaffe dit plast- og metalemballageaffald til genanvendelse. Det gælder f.eks. plastflasker og -dunke, plastfolie, dåser til læskedrikke samt konservesdåser. Flasker og dåser med pant bør du fortsat aflevere i flaskeautomaten.

Du skal aflevere dit emballageaffald på genbrugsstationerne. Henvend dig til personalet og få nærmere vejledning om, hvilken container dit emballageaffald skal i.

Eksempler på plastflasker og -dunke til genanvendelse: Eddike, skyllemiddel, shampoo, rengøringsmiddel uden faremærker, juice, sprinklervæske.

Eksempler på plastfolie til genanvendelse: Indkøbsposer, boblefilm, folieafskær, plastsække.

Bemærk at emballagen ikke må være forurenet med madrester. Beskidt emballage skal du enten rense, skylle eller smide ud med dit almindelige affald. Emballageaffald må heller ikke indeholde rester af farligt affald, såsom terpentin, rensebenzin, olie eller kølervæske. Emballageaffald, der har indeholdt eller indeholder farligt affald, skal bortskaffes som farligt affald på genbrugsstationen.

Papaffald skal som hidtil afleveres til genanvendelse på genbrugsstationerne eller via storskraldsordningen. Pappet må ikke være vådt, forurenet med madvarer eller på anden måde tilsmudset.


Er du villaejer og med i den affaldsordning, som byrådet vedtog den 1. juni 2016, kan du sortere plast lige ved din bopæl.
Sidst opdateret 14. september 2016

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk

Relevante links