Topbillede til fanebladet borger

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find os på Facebook

På Furesøs officielle Facebook-kommuneprofil deler vi kommunen med dig og håber, at du vil byde ind med dine oplevelser, kommentere, debattere og stille spørgsmål. På facebook.com/furesoe opdaterer vi dig om alt fra kultur og borgerservice til arrangementer og spærrede veje!
Download Adobe Reader

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.

Trivselsvurderingen

Børn leger teater
Sådan foretages trivselsvurderingen

Sundhedsplejersken eller fagpersoner i dagtilbuddet laver en faglig vurdering af barnets trivsel. Vurderingen foregår ud fra en række punkter, som er baseret på gode erfaringer og forskning om børns trivsel.

Ud fra trivselsvurderingen kan barnet på det givne tidspunkt befinde sig i én af tre forskellige positioner: "Trivsel", "bekymring" eller "stærk bekymring". De trepositioner beskrives således:

Trivsel:
Barnet vurderes til at trives på alle områder og har en god hverdag.

Bekymring:
Barnet vurderes til at være i en situation, hvor der er behov for opmærksomhed på barnets trivsel på et specifikt område, og hvor der i en periode er grund til at gøre en ekstra indsats for at styrke barnets udviklingsmuligheder i hverdagen. Forældre inviteres naturligvis til dialog og samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling.

Stærk bekymring:
Barnet vurderes til at være i en situation, hvor det ikke trives på flere områder, og her vil forældre blive inddraget med deres viden og erfaringer fra deres børns hverdag. Dagtilbuddet indkalder barnets forældre til et tværfagligt samarbejdsmøde, som skal sikre at alt relevant omkring barnets trivsel inddrages. Formålet med mødet er at blive klogere på, hvordan fagpersoner og forældre i et samarbejde kan skabe en bedre hverdag for barnet.

Som det fremgår af beskrivelserne ovenfor, forstås "barnets position", som en bred beskrivelse af barnets samlede situation. Positionerne får betegnelserne: "trivsel, "bekymring", "stærk bekymring" alt efter hvor omfattende en indsats, der vurderes nødvendig, for at barnet får en hverdag, hvor det trives og udvikler sig.

Tanken er, at manglende trivsel afhjælpes ved at ændre på barnets hverdag frem for at ændre på barnet!

For de børn hvor det vurderes, at der er behov for en ekstra opmærksomhed i forhold til barnets trivsel og udvikling, kontakter fagpersonerne forældrene. Dette kan enten være i form at en kortere orientering eller eventuelt invitation til fælles drøftelse på et møde. På mødet tales der om, hvad fagpersonerne og forældrene kan have opmærksomhed på og evt. ændre for at støtte barnet yderligere i sin udvikling.

I nedenstående link til "Trivselsvurderingsskema" er der mulighed for at se, hvilke punkter fagpersonalet bruger som udgangspunkt i deres vurdering.

 
Sidst opdateret 15. juli 2016