Topbillede til fanebladet borger

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find os på Facebook

På Furesøs officielle Facebook-kommuneprofil deler vi kommunen med dig og håber, at du vil byde ind med dine oplevelser, kommentere, debattere og stille spørgsmål. På facebook.com/furesoe opdaterer vi dig om alt fra kultur og borgerservice til arrangementer og spærrede veje!
Download Adobe Reader

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.

Overgang til dagpleje, daginstitution eller FFO

Børn leger i sandkasse
Det har stor betydning for alle børn, at de oplever overgange til en ny dagligdag så positivt som muligt.

Barnets overgang til dagpleje, daginstitution eller FFO

Det har stor betydning for alle børn, at de oplever overgange til en ny daglig dag så positivt som muligt. Derfor er fagpersoner i Furesø Kommune meget opmærksomme på at forberede barnets overgange bedst muligt i samarbejde med forældrene. I Model for Tidlig Opsporing indgår også fælles systematik i forhold til børns overgange fra hjem til dagtilbud, imellem forskellige dagtilbud og fra dagtilbud til FFO. Modellen indeholder overgangsskemaer og mødeprocedurer for børn med behov for særlig opmærksomhed i forbindelse med overgangen fra et tilbud til et andet.

Overgangsskemaet udfyldes af forældre og fagpersoner for alle børn ved overgang fra et tilbud til et andet, og det underskrives af barnets forældre. Hermed giver forældrene samtykke til, at der må videregives oplysninger til vuggestue, børnehave eller FFO om barnets trivsel og eventuelle behov for hjælp fra de fagpersoner, der arbejder på at skabe en god start i det nye tilbud. 

Overgangsskemaet består af to sider. Side 1 udfyldes af barnets forældre. Side 2 udfyldes af sundhedsplejerske eller pædagogisk fagpersonerne. Fagpersonerne skriver deres faglige vurdering af barnet og inddrager opmærksomhedspunkter fra den seneste vurdering af barnets trivsel.

Hvis et barn ved en overgang vurderes til at befinde sig i positionen ”bekymring” eller positionen ”stærk bekymring”, inviteres der til et møde. Mødet finder sted med deltagelse af barnets forældre og relevante fagpersoner fra både det gamle og det nye tilbud. Det kan fx være med den sundhedsplejerske, der har fulgt barnet, og barnets nye pædagog og lederen af dagtilbuddet.

Mødet tager udgangspunkt i det udfyldte og underskrevne overgangsskema og har som formål at give barnet en god begyndelse i det nye tilbud.

I dokument ”Overgangsskema” er der mulighed for at se, hvilke opmærksomhedspunkter forældre og fagpersoner deler.


 
Sidst opdateret 15. juli 2016