Topbillede til fanebladet borger

Hvordan renoverer man?

Ved nedrivning skal der i praksis først ske en PCB-renovering, det vil sige, at alle PCB-forurenede materialer fjernes inden selve nedrivningen.

PCB-renovering sker som udgangspunkt ved, at man manuelt fjerner de forurenede bygningsdele, som typisk er bløde fuger omkring vinduer etc.

PCB kan endvidere trænge ind i de omkringliggende materialer, som i givet fald også behandles som farligt affald – det vil sige, at de fjernes og sorteres fra inden selve nedrivningen.

Bygningen bliver ”pakket” ind, og der bliver sat filtre på for at minimere udledning. Herudover vil der blive stillet skærpede vilkår og krav om myndighedstilsyn overfor entreprenøren.

Se plan over, hvor og hvordan de forskellige bygninger renoveres.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt