Topbillede til fanebladet borger

PCB på Solvangskolen

Billede af Solvangskolens nye længe inden rejsegilde
PCB-renoveringen af Solvangskolen gen­nemføres som delvist nybyggeri. Indsatsen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sker efter embedslægens anvisninger.

Situationen

I januar 2013 blev der fundet et let forhøjet indhold af stoffet PCB i indeluften på Solvangskolen. Omfanget varierer fra bygning til bygning. På Sundhedsstyrelsens skala over aktionsværdier ligger målingene i mellemklassen, men dog på et niveau som gør, at Kommunen skal sætte tiltag i værk for at bringe det ned.

Byrådet har i januar 2015 besluttet, at projektet skal gen­nemføres som delvist nybyggeri med et budget på i alt 82 mio. kr. til løsning af opgaven fordelt over årene 2015-2016. Læs referat fra byrådsmødet

Sundhedsfare?

Hverken børns eller voksnes sundhed er i fare på skolen. Det højeste målte er niveau er i mellemklassen i forhold til Sundhedsstyrelsens opdeling, men dog på et niveau som gør, at Kommunen skal sætte tiltag i værk for at bringe det ned.

Indsatsen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sker efter embedslægens anvisninger

Løsningstiltag

Furesø Kommune har arbejdet på at bringe niveauet ned med blandt andet ekstra rengøring, øget luftskifte og ventilation, mere udetid i frikvartererne og brug af gulvmopper i stedet for koste. Desuden er der sat alutape og trælister på alle bløde fuger, som børnene kan nå.

Selve PCB-renoveringen foregår som en kombination af nybyggeri og PCB-renovering, og projektet består af følgende elementer:

  • De to klassefløje med mest PCB er revet ned (mod Kærvej) og genopført som nybyggeri. De tidligere smalle glasforbindelsesgange er udvidet og omdannet til fleksible mellembygninger.
  • Resten af skolens bygninger har fået udskiftet ventilationsanlæg og fjernet PCB-holdige fuger mv. 
  • Genhusning af skolens elever er sket i takt med, at de enkelte fløje rives ned/renoveres.

Skolen er i drift i hele perioden, så koordinering mellem de enkelte delprojekter og et tæt samarbejde med skolen er vigtige elementer for at sikre succesfuld gennemførelse af projektet.

Se, hvad der sker i de forskellige bygninger.
 

Fordele ved nybyg

Muligheden for at erstatte dele af skolen med nyt giver en række fordele. Bygningsmæssigt kan der til eksempel spares på energi og vedligeholdelsesudgifter. Brugsmæssigt giver det bl.a. mulighed for større og mere fleksible klasselokaler, multianvendelige fællesarealer og større integration med udearealerne og med de øvrige bygninger.

Udvikling sammen med brugerne

I foråret 2015 blev der nedsat et byggeudvalg, hvor arkitekter sammen med repræsentanter fra skolen og forvaltningen har skitseret forslag til, hvordan de nye bygningsfløje skal indrettes, så de bedst muligt supplerer brugen af skolens øvrige bygninger og understøtter den pædagogik og de arbejdsmetoder, der anvendes på Solvangskolen.

Endvidere er der udarbejdet planer, der viser, hvordan de forskellige byggeopgaver kan gennemfø­res, samtidig med at skolen er i drift.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Solvangskolen

Nordtoftevej 58
3520  Farum
Tlf.: 7235 7480
Hjemmeside: solvangskolen.dk

Find Solvangskolen på Krak