Topbillede til fanebladet borger

PCB på Lille Værløse Skole

Furesø Kommune har afsat i alt 20 mio. kroner til PCB-renoveringen af bygning C på Lille Værløse Skole. Arbejdet er begyndt i februar 2016.

Situation

På Lille Værløse Skole er der fundet forhøjede værdier af PCB i bygning C, der indeholder bibliotek, administration og undervisningslokaler for udskolingen. Der er ikke fundet PCB andre steder på skolen.

De målte niveauer i bygning C befinder sig i mellemklassen på Sundhedsstyrelsens skala over aktionsværdier. Det betyder, at Kommunen skal bringe niveauet ned inden for en kortere årrække.

Furesø Kommune har udarbejdet et projekt for indsatsen på Lille Værløse Skole, og der er afsat i alt 20 mio. kroner på budgettet for 2016-2018 til arbejdet.

Status og løsningstiltag

Teknikere har gennemgået bygningen for at finde kilderne til det forhøjede indhold af PCB og for at afklare, hvad der skal til for at nedbringe niveauerne i de berørte lokaler. I første omgang har indsatsen baseret sig på et øget luftskifte i lokalerne. Ventilationsanlægget er derfor blevet reguleret og kører nu optimalt.

Kommunen har derudover lagt en plan for yderligere tiltag, som varigt skal bringe indholdet af PCB i bygningen ned under Sundhedsstyrelsens aktionsgrænse.

PCB-forureningen stammer fra fuger mellem forskellige bygningsdele indvendigt og udvendigt. Kommunens rådgivere anbefaler at lægge ud med at fjerne de indvendige fuger. Det vil formentlig være nok til at bringe PCB-niveauet betydeligt ned. Hvis det viser sig ikke at være tilstrækkeligt, bliver der sat yderligere tiltag i gang.

Planlægning

Planen for renovering er inddelt i etaper. Renoveringen er startet i februar 2016 på 1. sal i bygning C. Derpå har Kommunen evalueret indsatsen for at være sikker på, at tiltagene virker, som de skal.

Anden runde bliver projekteret og gennemført i løbet af 2017.

Der er som nævnt kun fundet PCB i bygning C. De områder, der arbejdes i, spærres grundigt af, mens der arbejdes med saneringen. Man kan altså godt være på resten af skolen, mens renoveringen står på.

Information

Medarbejdere, forældre og brugere af skolen er i 2014 informeret pr. brev om fundet af PCB, og der er holdt et orienteringsmøde, hvor embedslægen bl.a. har fortalt, hvordan man skal forholde sig til PCB.

Kommunen vil også fremadrettet sørge for at holde forældre, elever, medarbejdere og brugere informeret løbende om PCB-indsatsen på Lille Værløse Skole.

Sidst opdateret 27. januar 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lille Værløse Skole

Ryetvej 1
3500  Værløse
Tlf.: 7235 7300
Hjemmeside: lille-vaerloese.dk

Find Lille Værløse skole på Krak


Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.