Topbillede til fanebladet borger

PCB i Hareskovhallen

Der er fundet PCB i et enkelt lokale i Hareskovhallen.

Situation

I sommeren 2013 blev der fundet et let forhøjet indhold af stoffet PCB i indeluften i et enkelt lokale i Hareskovhallen. Der er ikke fundet PCB i hallens øvrige lokaler.

Det målte niveau i lokalet, som i dag benyttes til vægttræning, befinder sig i mellemklassen på Sundhedsstyrelsens skala over aktionsværdier. Det betyder, at Kommunen skal nedbringe niveauet.

Løsningstiltag

Straks efter fund af PCB blev det sikret, at ventilationen i rummet er funktionsdygtig og i drift. Dette har dog ikke bragt niveauet helt derned, hvor det skal, så der skal mere til. Da det ikke har været muligt at identificere den primære kilde til PCB’en, arbejdes der på en løsning, hvor de øvrige bygningsdele og inventaret udskiftes eller renoveres i nødvendigt omfang.

På grund af Kommunens deltagelse ved PCB-renoveringen i Farum Midtpunkt er Furesø er en af de kommuner i Danmark, der har størst erfaring med PCB.

Status

Den endelige plan for renovering og fremtidig brug af lokaler vil ske i tæt dialog mellem brugerne og Kommunen.

Sundhedsfare?

Hverken børns eller voksnes sundhed er i fare. Det målte niveau er i mellemklassen i forhold til Sundhedsstyrelsens opdeling, men dog på et niveau som gør, at Kommunen skal sætte tiltag i værk for at bringe det ned.

Indsatsen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sker efter Embedslægens anvisninger.

PCB i hverdagen

Indtil videre går hverdagen i hallen videre med enkelte justeringer.

Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt

Relevante links