Topbillede til fanebladet borger

Kvalitetsrapport 2015 - 2016

IT og medier i undervisningen
Hvert andet år udarbejdes der kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Læs her de seneste års kvalitetsrapporter for skolerne i Furesø Kommune.

Med folkeskolereformen er det indført, at alle landets kommuner hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skoleres niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten skal give Byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau.

Kvalitetsrapport 2015-2016 består af en Kvalitetsrapport for Furesø Skolevæsen og en bilagsdel. Furesø Kommunes skolevæsen opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsvurderingen. Endvidere indfrier Furesø Kommunes skolevæsen i vidt omfang de resultatmål, der er formuleret både fra national og kommunal side. Samtidig afspejler skolepræsentationerne, at Furesø skolevæsen består af en række skoler, som er ambitiøse på børnenes vegne, og som arbejder målrettet med at drive den enkelte skole på en måde, der sikrer højt læringsudbytte og god trivsel for alle børn.

Læs også formand for Børne- og Skoleudvalget, Henrik Poulsens udtalelse i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapport 2015/2016.
Sidst opdateret 23. august 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)