Topbillede til fanebladet borger

Idrætsforeningerne

Tennis
Idrætstalentlinjen samarbejder med forskellige idrætsforeninger og klubber i Furesø Kommune. På denne side kan du læse mere om hvilke foreninger linjen samarbejder med, og hvad der forventes i dette samarbejde.

 

Idrætstalentlinjen har en række forventninger til de tilknyttede klubber og morgentrænere, herunder at:

  • Idrætsforeningerne indgår i løbende dialog med talentkoordinatoren om træningen, elevens udvikling og evt. fravær, samt hvordan eleven/eleverne får det optimale ud af morgentræningstilbuddet, uanset om det er morgentræning i egen forening, i en anden forening eller på anden vis
  • Idrætsforeningerne udpeger én specifik kontaktperson, som talentkoordinatoren kan have den løbende dialog med. Kontaktpersonen angives på elevens ansøgningsskema. Hvis kontaktpersonen ændres, skal dette meldes til talentkoordinatoren
  • Idrætsforeningerne afholder morgentræning i det omfang, de har mulighed for det
  • Al morgentræning skal være afsluttet, så eleverne er tilbage på Stavnsholtskolen og klar til at modtage undervisning på Stavnsholtskolen kl. 10.10. Tidspunkterne for morgentræningen bliver fastsat i tæt samarbejde med de deltagende klubber. Timerne til morgentræning bliver taget fra timerne til valgfag, som talent eleverne ikke tilbydes. 
  • Idrætsforeningerne skal, i samarbejde med eleven og forældrene, indstille eleven til idrætstalentlinjen og hjælpe med at udfylde side 2 i ansøgningsskemaet
  • Idrætsforeningerne stiller kompetencer til rådighed i forbindelse med undervisningen, i det omfang det er muligt.

 

 

De idrætsforeninger, som har mulighed for at stille en træner til rådighed for deres medlemmer på idrætstalentlinjen, vil gøre dette en til to gange om ugen.

De foreninger, som ikke har denne mulighed, eller hvor det giver bedre mening at gøre noget andet, kan lave andre aftaler for eleven i samarbejde med talentkoordinatoren. Det kan fx være aftaler om, at eleven  deltager i morgentræning hos andre foreninger, at træningen foregår i et motionscenter, at eleven træner på egen hånd eller bruger timerne til lektielæsning. Dette koordineres i samarbejde med Talentkoordinatoren.

Hvis elevgrundlaget er til det, kan der etableres morgentræning på skolen i fx basket eller boldbasis. Der kan afregnes et gebyr for et skoleårs morgentræning på 2000 kr.

 

 

Stavnholtskolen samarbejder i øjeblikket med følgene klubber:

Farum Svømmeklub.

FCN.

Farum Boldklub.

Lyngby Tennisklub.

Birkerød Tennisklub.

Dartklubben FIOV.

 

Sidst opdateret 08. oktober 2018

Kontakt

Idrætstalentlinjens talentkoordinator

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk