Topbillede til fanebladet borger

Idrætsforeningerne

Tennis
Idrætstalentlinjen samarbejder med forskellige idrætsforeninger og klubber i Furesø Kommune. På denne side kan du læse mere om hvilke foreninger linjen samarbejder med, og hvad der forventes i dette samarbejde.

 

Idrætstalentlinjen har en række forventninger til de tilknyttede klubber og morgentrænere, herunder at:

  • Idrætsforeningerne indgår i løbende dialog med talentkoordinatoren om træningen, elevens udvikling og evt. fravær, samt hvordan eleven/eleverne får det optimale ud af morgentræningstilbuddet, uanset om det er morgentræning i egen forening, i en anden forening eller på anden vis
  • Idrætsforeningerne udpeger én specifik kontaktperson, som talentkoordinatoren kan have den løbende dialog med. Kontaktpersonen angives på elevens ansøgningsskema. Hvis kontaktpersonen ændres, skal dette meldes til talentkoordinatoren
  • Idrætsforeningerne afholder morgentræning i det omfang, de har mulighed for det
  • Al morgentræning skal være afsluttet, så eleverne er tilbage på Stavnsholtskolen og klar til at modtage undervisning på Stavnsholtskolen kl. xx. Tidspunkterne for morgentræningen bliver fastsat i tæt samarbejde med de deltagende klubber. Timerne til morgentræning bliver taget fra timerne til bevægelse og understøttende undervisning
  • Idrætsforeningerne skal, i samarbejde med eleven og forældrene, indstille eleven til idrætstalentlinjen og hjælpe med at udfylde side 2 i ansøgningsskemaet
  • Idrætsforeningerne stiller kompetencer til rådighed i forbindelse med undervisningen, i det omfang det er muligt.

 

 

De idrætsforeninger, som har mulighed for at stille en træner til rådighed for deres medlemmer på idrætstalentlinjen, vil gøre dette en til to gange om ugen.

De foreninger, som ikke har denne mulighed, eller hvor det giver bedre mening at gøre noget andet, kan lave andre aftaler for eleven. Det kan fx være aftaler om, at eleven  deltager i morgentræning hos andre foreninger, at træningen foregår i et motionscenter, at eleven træner på egen hånd eller bruger timerne til lektielæsning. Dette koordineres i samarbejde med Talentkoordinatoren.

 

 

Når optagelsesprocessen for årgang 2017/2018 er færdig, vil der på denne side fremgå hvilke idrætsforeninger, der er tilknyttet linjen, og de samarbejdsaftaler der er indgået.

 

Sidst opdateret 25. april 2017

Kontakt

Idrætstalentlinjens talentkoordinator

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 7216 5089 
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk