Topbillede til fanebladet borger

Socialrådgiverordning

I Furesø Kommune er der fire socialrådgivere tilknyttet skolerne og daginstitutioner. Forældre og børn kan selv henvende sig direkte til rådgiverne, hvis der opleves et behov for råd og vejledning fx i forbindelse med skilsmisse, konflikter i hjemmet osv.

Rådgiverne har mulighed for at tilbyde forældre og børn et kortere samtaleforløb, som har karakter af rådgivning og vejledning. Rådgiverne har ikke myndighedsansvar og sagsbehandler derfor ikke i aktive sager i Familierådgivningen.

Socialrådgiverne kan kontaktes på tlf. eller mail.

  • Søndersøskolen, Egeskolen, Marie Kruse Skole samt Lyngholmskolen. Daginstitutionsområde Nordvest

Nana Blechingberg
Tlf. 7216 5395
Email nabl@furesoe.dk

  • Syvstjerneskolen inkl. ADHD Center og Solvangskolen inkl. ADHD Center. Daginstitutionsområde Nordøst

Pia Hjelm Udengaard
Tlf. 7216 4434
Email pihu@furesoe.dk

  • Stavnsholtskolen og Hareskov Skole Daginstitutionsområde Sydvest.

Louise Muff Christensen (barselsvikar indtil medio november 2015):
Tlf. 7216 5312
Email lmc@furesoe.dk

Louise Jensen (fra medio november 2015)
Tlf. 7216 5312
Email loj@furesoe.dk

  • Lille Værløse Skole inkl. Autismecenteret Daginstitutionsområde Sydøst

Charlotte Carlsen
Tlf. 7216 5010
Email chac@furesoe.dk

 

Sidst opdateret 31. maj 2017

Relevante links