Topbillede til fanebladet borger

Tilbud til skilte forældre og deres børn i Furesø Kommune

Forældre der skændes
Oversigt over Furesø Kommunes tilbud til forældre og børn, der oplever problemer og udfordringer i forbindelse med en skilsmisse.

Kurser i Fælles Forældreansvar (KIFF) - for skilte forældre i Furesø Kommune

Er I skilt - og har I brug for værktøjer til at forbedre jeres kommunikation og samarbejde? Så tilbyder Furesø Familiehus kurser i fælles forældresamarbejde (KIFF). I skal være bosat i Furesø Kommune og have børn mellem 0-18 år.

Åben Rådgivning

Furesø Familiehus tilbyder en gratis, rådgivende samtale, hvis du er bekymret for dit barn, fx i forbindelse med en skilsmisse. Måske trives dit barn ikke i skolen, eller reagerer kraftigt på skilsmissen? Eller det er vanskeligt at få hverdagen til at fungere efter en skilsmisse eller som sammenbragt familie. Vi kan hjælpe dig/jer med at få mere klarhed over situationen og hvilken konkret hjælp du/I har brug for, samt hvor I kan søge om at få den hjælp. Skriv en email til Åben Rådgivning med en kort beskrivelse af dine bekymringer og hvad der hidtil er forsøgt for at afhjælpe problemet.

Familiekurser

Furesø Familiehus tilbyder rådgivning og forløb til børn og familier i Furesø Kommune. Det kan være fx hvis dit barn reagerer kraftigt i forbindelse med, at I er blevet skilt. Kurser og forløb kræver henvisning, fx via socialrådgiverordningen.

  • De Utrolige År er et kursus for forældre med børn mellem 3 og 8 år, der gerne vil styrke deres børns sociale- og følelsesmæssige udvikling samt forbygge og reducere konflikter og adfærdsvanskeligheder.
  • PMTO - er et familie- og forældretræningsprogram til familier med børn i alderen 4 -12 år, der reagerer aggressivt udadtil, og hvor der er brug for et mere positivt samspil mellem barn og forældre.

Ungerådgivningen

Ungerådgivningen tilbyder anonym rådgivning til unge i alderen 13 til 25 år. Det kan være på grund af mange konflikter eller bekymringer fx i forbindelse med skilsmisse. Forældre og pårørende til unge fra 13 - 25 år kan også kontakte Ungerådgivningen for at få råd og vejledning om en ung. Rådgivningen kan være pr. telefon eller ved en personlig samtale med en rådgiver. Du kan komme alene eller sammen med den unge. Ring eller sms på tlf.: 72 35 88 88 eller skriv en email til Ungerådgivningen om det, der er svært hjemme hos jer.

Sundhedsplejen

Børnene kan altid henvende sig til sundhedsplejersken på deres skole. Sundhedsplejerskerne er på skolen 2 dage om ugen. Her kan børnene snakke om trivsel og bekymringer, fx i forbindelse med en skilsmisse. Forældre kan også kontakte sundhedsplejen, hvis de oplever, at barnet har det svært eller har svært ved at snakke om skilsmissen. Hvis det vurderes nødvendigt kan sundhedsplejersken efterfølgende tage en snak med barnet. Sundhedsplejen kan guide videre til relevant hjælp ved behov. Kontakt Sundhedsplejen på tlf. 72 35 56 95 eller skriv en email til Sundhedsplejen. Læs mere om sundhedsplejen i Furesø Kommune samt find en oversigt over ansatte i sundhedsplejen.

Klasselærere, LKT-lærere og pædagoger

Det er altid en god idé at fortælle åbent om, hvad der foregår derhjemme til lærere og pædagoger, så de kan støtte dit barn bedst muligt. Barnet kan have stor glæde af at tale med en neutral voksen, det ikke skal tage hensyn til og være loyal over for. En neutral voksen at vende sine tanker og følelser med. Udover klasselæreren så har alle skoler LKT- (Læring, Kontakt, Trivsel) lærere eller LKT-pædagoger, som har særlige kompetencer til at støtte dit barn. I får kontakt med LKT-lærerne gennem klasselæreren.

Retshjælp / Advokatvagten

Advokatvagten i Furesø Kommune er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Når du kommer til Advokatvagten med dit problem, kan du være helt anonym. Du får blot en juridisk bedømmelse af din situation - gratis. Du skal ikke bestille tid - du møder bare op. Du kan bl.a. få retshjælp til juridiske problemstillinger der opstår i forbindelse med skilsmisse fx forældremyndighed.

Socialrådgiverordning

I Furesø Kommune er 4 socialrådgivere tilknyttet skolerne og daginstitutioner. Forældre og børn kan selv henvende sig direkte til rådgiverne, hvis der opleves behov for råd og vejledning fx i forbindelse med skilsmisse, konflikter i hjemmet osv. Læs mere om Furesø Kommunes Socialrådgiverordning.


 

Sidst opdateret 11. juni 2018