Topbillede til fanebladet borger

Specialpædagogiske konsulenter

Lille dreng med spirende plante
Er der i Jeres familie et barn/en ung med en diagnose eller andre vanskeligheder? Er der behov for en særlig indsats, tilbyder kommunens specialpædagogiske konsulenter vejledning til familien eller til skole/FFO.

Er dit barn i skolealderen kan du drøfte din bekymring med barnets lærer eller pædagog. I kan derefter sammen vurdere, om der er behov for at søge om en specialpædagogisk indsats.

Den specialpædagogiske indsats består af et vejledningsforløb i forhold til skolen/FFO og i hjemmet. Vejledningen består bl.a. af redskaber og metoder, der kan lette hverdagen. Hvor det er muligt inddrages barnet/ den unge i processerne.

Derudover udbyder kommunens specialpædagogiske konsulenter 2 gange årligt kursusforløb oftest fordelt på 5 eftermiddage. Kurset er for forældre og giver indsigt i, viden om og metoder til hvorledes barnets/den unges udvikling bedst understøttes.

Der undervises bl.a. i:

  • forståelse for barnets handicap/vanskelighed
  • hvordan hverdagen kan struktureres
  • hvordan konflikter kan minimeres og hvordan de løses når de opstår
  • søskendeproblematikker
  • muligheder for uddannelse

 

Efter behov arrangeres der temadage for:

  • familiernes netværk
  • søskende

 

Målet med vejledning i hjemmet og kursus til forældre er, at I som familie får redskaber til at tackle en ofte konfliktfyldt hverdag.

Specialpædagogisk vejledning til familien søges af barnets pædagog/lærer. Det er barnets psykolog eller familiens socialrådgiver, der indstiller familien til specialpædagogisk vejledning.

Sidst opdateret 10. marts 2015

Kontakt

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


Relevante links