Topbillede til fanebladet borger

Psykolog

Lille pige med bamse
Er du bekymret for dit barns trivsel eller udvikling i dagtilbud eller skole? Psykologernes arbejde er en pædagogisk og psykologisk rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år samt deres familier.

Er dit barn i dagpleje, daginstitution eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer. I kan derefter sammen vurdere om der er behov for at kontakte psykologen.

Der kan være mange forskellige årsager til at I som forældre i samarbejde med daginstitution eller skole kontakter psykologen:

  • barnet har været trist gennem et stykke tid
  • barnet har svært ved at få kammerater og bliver mere og mere isoleret
  • barnet er aggressivt og udadreagerende eller for stille og indadvendt
  • der er problemer i daginstitution eller skole, både af faglig og/eller social art
  • barnet har krisereaktioner, f. eks. i forbindelse med dødsfald i familien eller som reaktion på problemer hos forældrene (sygdom, skilsmisse, misbrug eller andet)

 

Psykologerne har til opgave gennem en forebyggende, rådgivende og behandlende indsats at fremme læring og udvikling for børn og unge i hjem, institution og skole. Arbejdet omfatter tillige en tværfaglig indsats, der fremmer institutioners og skolers muligheder for at forebygge og afhjælpe udviklings- og indlæringsvanskeligheder.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med børn, forældre, lærere og pædagoger.

Vi tilbyder bl.a.:

  • psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og/eller barnet
  • mindre samtaleforløb (3-5 samtaler)
  • undersøgelser/pædagogisk psykologisk vurdering (ppv)
  • henvisning til særlige foranstaltninger

 

 

Sidst opdateret 04. februar 2016

Kontakt

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


Relevante links