Topbillede til fanebladet borger

Specialpædagogisk indsats i dagtilbud

børnehavebørn spiller
colourbox
Er der i Jeres familie et barn med en diagnose eller andre vanskeligheder? Er der behov for en særlig indsats, tilbyder kommunen en specialpædagogisk indsats til barnets dagtilbud.

Er dit barn i dagpleje eller daginstitution, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog. I kan derefter sammen vurdere, om der er behov for at søge om en specialpædagogisk støtte.

Den specialpædagogiske indsats kan være observation samt råd og vejledning til barnets dagtilbud. Vejledningen består bl.a. af redskaber og metoder, der kan lette hverdagen for barnet og hjælpe dagtilbuddets personale til at understøtte barnets udvikling. En anden indsats kan være ekstra ressourcer til barnets dagtilbud med det formål at sikre optimale udviklingsmuligheder. 

Specialpædagogisk indsats søges af barnets dagtilbud.

Sidst opdateret 10. marts 2015

Kontakt

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


Relevante links