Topbillede til fanebladet borger

Tale-hørepædagog

Børn leger teater
Har du lagt mærke til, at dit barn er stille og ikke benytter ret meget sprog? Eller er dit barn ikke på samme sproglige niveau som andre børn på tilsvarende alder?

Er du bekymret for det helt lille barns sproglige udvikling, kan du drøfte din bekymring med din sundhedsplejerske. I kan derefter i samarbejde tage kontakt til kommunens talepædagoger. Har du ikke længere kontakt til sundhedsplejen, kan du selv kontakte talepædagogen.

Er dit barn i dagpleje, daginstitution eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer. I kan derefter sammen vurdere om der er behov for at kontakte talepædagogen.

Er du i tvivl om, hvad dit barn bør kunne sprogligt, kan du læse de vejledende sproglige milepæle ved at følge dette link.

Talepædagogen tilbyder:

  • rådgivning til forældre, pædagoger og lærere, således at det sproglige miljø omkring barnet/den unge optimeres og fokuseres
  • individuel undervisning eller undervisning i små grupper af barnet/den unge i dagtilbuddet/skolen
  • individuel undervisning med deltagelse af en af forældrene

 

Talepædagogisk bistand af enhver art starter med et visiterende møde, hvor forældre og barnets/den unges dagtilbud/skole deltager. På mødet drøftes barnets/den unges vanskeligheder og talepædagogen vurderer på baggrund af mødet hvilken indsats der skal iværksættes. Talepædagogen har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i, og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre for at sikre barnets udvikling.

Sidst opdateret 02. juni 2016

Kontakt

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.