Topbillede til fanebladet borger

Børnefysioterapeut

Lille pige på bold
Har dit barn motoriske/sansemotoriske vanskeligheder eller er det forsinket i sin motoriske udvikling?

Børnefysioterapeuten tilbyder bistand for at fremme bedst mulig kropsfunktion, indlæring og selvstændighed.

Er du bekymret for det helt lille barns fysiske udvikling, kan du drøfte din bekymring med din sundhedsplejerske. I kan derefter i samarbejde tage kontakt til kommunens børnefysioterapeut. Har du ikke længere kontakt til sundhedsplejen, kan du selv kontakte børnefysioterapeuten.

Er dit barn i dagpleje, daginstitution eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer. I kan derefter sammen vurdere, om der er behov for at kontakte børnefysioterapeuten.

For de helt små børn kan det være:

  • at barnet ikke bryder sig om at ligge på maven
  • at barnet ikke er nysgerrigt på sine omgivelser
  • at barnet ikke følger udviklingen, når det skal lære at sidde, kravle, stå og gå

 

For børnehavebarnet kan det være:

  • at du kan være bekymret for om barnet har øget bevægelighed i leddene/hypermobilitet
  • at barnet opleves usikker i forhold til balance og koordination
  • at barnet er meget forsigtigt og f. eks. ikke tør kravle op, gynge, cykle og måske falder mere end sine jævnaldrende
  • at dit barn er meget uroligt og f. eks. har svært ved at sidde stille

 

For skolebarnet kan det være:

  • at barnet har svært ved at følge med i idræt
  • at barnet har svært ved at lære at skrive
  • at barnet er meget uroligt i timerne
   

Indsatsen ydes i nærmiljøet i form af observation af barnet og vejledning til forældre og de professionelle, der er omkring barnet. Fysioterapeuten har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre, for at sikre barnets udvikling.

 

 

 

 

Sidst opdateret 04. februar 2016

Kontakt

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


Relevante links