Topbillede til fanebladet borger

Familierådgivningen

mor og dreng
Har du et barn med et fysisk eller psykisk handicap? Er du som voksen bekymret for et barn eller en ung i Furesø Kommune?


Formålet med Familierådgivningen er at støtte familier med børn med særlige behov. 

Råd og vejledning

Har du et barn med f.eks. en diagnose eller en betydelig og varig funktionsnedsættelse kan Familierådgivningens socialrådgivere yde råd og vejledning. Socialrådgiverne yder tillige bistand i sager af social karakter.

Hvis du allerede har en socialrådgiver i Familierådgivningen kan du kontakte vedkommende direkte. Har du ikke i forvejen en socialrådgiver vedrørende dit barn, kan du kontakte Familierådgivningen for at få tildelt en.

Økonomisk støtte

Der kan eventuelt også søges om økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af merudgiftsydelser.

Ansøgning finder du under Selvbetjening - Familie - Børn.

Socialrådgivere i skole og daginstitutioner

I Furesø Kommune er 4 socialrådgivere tilknyttet skolerne og daginstitutioner. Forældre og børn kan selv henvende sig direkte til rådgiverne, hvis der opleves behov for råd og vejledning fx i forbindelse med skilsmisse, konflikter i hjemmet osv.

Rådgiverne har mulighed for at tilbyde forældre og børn kortere samtaleforløb, som har karakter af rådgivning og vejledning. Rådgiverne har ikke myndighedsansvar og sagsbehandler derfor ikke i aktive sager i Familierådgivningen.  Socialrådgiverne kan kontaktes på tlf. eller mail.

Akut behov for hjælp

Ved akut behov for hjælp uden for Kommunens åbningstid kan du kontakte Den Sociale Rådighedsvagt ved henvendelse til Nordsjællands Politi på telefon 4927 1448 eller ring 114. 


Sidst opdateret 11. september 2018

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.