Topbillede til fanebladet borger

Familierådgiverordning

Familieraadgiverordning
Furesø Kommune tilbyder støtte og rådgivning til kvinder med børn på krisecenter i forbindelse med udflytning.
Herudover tilbydes også psykologbehandling til børnene, der opholder sig på krisecentre sammen med deres moder.

Når du bor på krisecenter

Furesø Kommune tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i hjemmet. For kvinder der opholder sig med børn, vil også børnene modtage omsorg og støtte under opholdet.

Furesø Kommune tilbyder støtte og rådgivning til kvinder med børn på krisecenter i forbindelse med udflytning. Rådgivningen gives i forhold til din situation herunder bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Rådgivningen understøtter kommunens øvrige tilbud, og starter når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes og varer indtil du og dine børn er etableret i egen bolig.

Herudover tilbyder Furesø Kommune psykologbehandling målrettet børnene, der opholder sig på krisecentre sammen med deres moder. Behandlingen har et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Tilbuddet gælder uanset opholdets varighed, og iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Er dette aktuelt for dig kan du tage kontakt til Familierådgivningen (se kontaktboks øverst til højre)

Sidst opdateret 19. juni 2014

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen