Topbillede til fanebladet borger

Pasning på tværs af kommunegrænser

Børn på vej til skole på cykel
Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne betyder, at alle børn kan få plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave i den kommune, deres forældre ønsker, uanset om familien bor i kommunen eller ej.

En kommune kan vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunen ikke kan opretholde pasningsgarantien.  Furesø Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen.,

Hvis du vil flytte til Furesø Kommune

Har du planer om at flytte til Furesø Kommune, kan du få skrevet dit barn på ventelisten fra det tidspunkt flytningen er registreret hos folkeregisteret.

Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Furesø Kommune på et senere tidspunkt (f.eks. ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du dog skrive dit barn på venteliste før tilflytningen. Du skal blot medsende en kopi af dokumentationen sammen med din ansøgning om optagelse på ventelisten.

Dit barn får anciennitet fra den dato, din ansøgning modtages i Pladsanvisningen. Du kan skrive dit barn på ventelisten via "Selvbetjening" i topbjælken.

Du kan beholde dit barns plads når du flytter

Reglerne om frit valg over kommunegrænserne gør det muligt, at beholde dit barns institutionsplads i den kommune, I fraflytter. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig.

Det er bopælskommunen, der skal opkræve forældrebetalingen på udførerkommunens vegne. Det er således også bopælskommunen, der skal bevilge økonomisk friplads mv. Er du i tvivl om, hvor meget du skal betale efter flytningen, skal du kontakte din nye bopælskommune.

Læs om Furesø Kommunes tilskud i forbindelse med frit valg over kommunegrænserne i dokumentet nedenfor.

Sidst opdateret 18. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)