Topbillede til fanebladet borger

Børneulykkesforsikring

Picto forebyggelse
Furesø Kommune har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen. Kommunen kan ikke lovligt tegne denne type forsikring. Forældre skal derfor selv sørge for at tegne en forsikring, der dækker hændelige skader, som deres børn kommer ud for, når de opholder sig eller deltager i aktiviteter i dagtilbud og folkeskoler.

Furesø Kommune har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for børn til dækning af hændelige skader, som børn kommer ud for i kommunale dagtilbud og i folkeskolen. Ifølge kommunalfuldmagten er det ulovligt for kommuner tegne denne type forsikring.

Den 1. maj 2007 udtalte Statsforvaltningen i Nordjylland nemlig, at det vil være ulovligt for kommuner at godtgøre forældre for de udgifter, som de måtte få i forbindelse med hændelige skader, som deres børn kommer ud for, når de opholder sig i eller deltager i aktiviteter i dagtilbud og folkeskoler.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at det ikke gør nogen forskel i vurderingen af lovligheden, om kommunen påtager sig at betale udgiften direkte eller gennem etablering af forsikringsordninger.

Hvis børn kommer ud for en ulykke, mens de opholder sig eller deltager i aktiviteter i dagtilbud eller folkeskoler, skal forældre derfor henvises til at foretage anmeldelse til deres eget forsikringsselskab.

Såfremt forældrene ikke har tegnet en forsikring mod børneulykker, skal de selv at bære de økonomiske konsekvenser af ulykken.

Hvis Furesø Kommune har et erstatningsansvar for skaden, skal skaden anmeldes til Furesø Kommunes forsikringsenhed uanset kravets størrelse.

 


Sidst opdateret 17. januar 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)