Topbillede til fanebladet borger

Børneulykkesforsikring

Picto forebyggelse
Furesø Kommune har ikke tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring for børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen, da kommunen ikke lovligt kan tegne denne type forsikring. Forældre skal derfor selv sørge for at tegne en forsikring, der dækker hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og aktiviteter i dagtilbud og folkeskoler.

Furesø Kommune har ikke tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring til dækning af hændelige skader, der overgår børn i kommunale dagtilbud og elever i folkeskolen.

Baggrunden, for at Furesø Kommune ikke har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring er, at Statsforvaltningen Nordjylland den 1. maj 2007 har afgivet en udtalelse, hvoraf det fremgår, at kommuner ikke lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne kan godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og aktiviteter i dagtilbud og folkeskoler. Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at det ikke gør nogen forskel i vurderingen af lovligheden - om kommunen påtager sig at betale udgiften direkte eller gennem etablering af forsikringsordninger. Det betyder – med andre ord – at kommuner i dag ikke lovligt kan tegne børneulykkesforsikringer.

Hvis der sker ulykker på børn, skal forældre derfor henvises til at foretage anmeldelse til deres eget forsikringsselskab. Såfremt forældrene ikke har tegnet forsikringer mod børneulykker, skal de selv at bære de økonomiske konsekvenser heraf. Såfremt Furesø Kommune har et erstatningsansvar for skaden, skal skaden anmeldes til Furesø Kommunes forsikringsenhed uanset kravets størrelse.

 


Sidst opdateret 27. januar 2016

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)