Topbillede til fanebladet borger

Principper for anvisning af pladser i FFO/fritidsordninger for elever i 4. – 6. klasse

Visitation af pladser i fritidsordningerne i Furesø kommune sker med afsæt i forældrenes ansøgning og frie valg mellem de eksisterende fritidsordninger i kommunen.

Skulle der opstå situationer, hvor forældrenes ansøgning ikke umiddelbart kan imødekommes på grund af manglende pladser i den ansøgte fritidsordning, anvises der pladser efter nedenstående principper.

Primære fritidsordninger i forhold til skoledistrikter 

  • Lyngholm FFO med afdelingen Regnbuen betragtes som primær fritidsordning til elever på Lyngholmskolen 
  • Fritidsklubben Furesøgård betragtes som primær fritidsordning til elever på Stavnsholtskolen og elever på Marie Kruses Skole 
  • Fritidstilbuddet Idrætten betragtes som primær fritidsordning for elever på Solvangskolen 
  • Søndersø FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Søndersøskolen 
  • Hareskov FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Hareskov Skole 
  • Syvstjernen FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Syvstjerneskolen 
  • Lille Værløse FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Lille Værløse Skole

Elever der ønsker at benytte deres primære fritidsordning

Elever der ønsker at benytte deres primære fritidsordning har fortrinsret hertil. For elever bosiddende i Furesø Kommune betyder det, at elever fra ”distriktsskolen” altid kan optages i den til skolen hørende primære fritidsordning. Elever, der flytter, kan altid optages i den primære fritidsordning, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

Elever der ønsker anden fritidsordning end deres primære

Elever med bopæl i Furesø Kommune der ønsker anden fritidsordning end deres primære kan optages i en anden fritidsordning end deres primære, såfremt der er plads indenfor den vedtagne normering. I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt fritidsordning, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever i fritidsordningen går forud for andre 
  2. Elever bosiddende i det skoledistrikt, hvor fritidsordningen er primært tilbud
  3. Ældre  går forud for yngre

Hvis der er yderligere plads kan elever bosiddende i andre kommuner optages. Her anvendes ovenstående kriterierne 1 og 3 såfremt alle ikke kan optages.

Principperne for anvisning af pladser i fritidsordninger for elever i 4. – 6. klasse er vedtaget i Børne- og Skoleudvalget den 6. januar 2009.


Sidst opdateret 25. marts 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)