Topbillede til fanebladet borger

Regler for anvisning og udmeldelse af plads i FFO

Foto: colourbox
Ind- og udmeldelse med mere.

Søskende

Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

Barnets særlige sociale og pædagogiske behov

Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

Udmeldelser

Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Flytning fra kommunalt tilbud til privat tilbud

Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv dels at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som opskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

Midlertidig udmeldelse (orlov)

Ved orlov gælder pasningsgarantien og det tilstræbes at barnet kan vende tilbage til samme institution efter endt orlov.

Sidst opdateret 04. maj 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)