Topbillede til fanebladet borger

Inklusion - hvordan?

lærer med pige
Siden foråret 2010 har flere hundrede ledere og medarbejdere fra Furesø Kommunes folkeskoler, institutioner og det specialpædagogiske område gennemført særligt tilrettelagte uddannelsesforløb med fokus på inkluderende praksis.

Uddannelsesforløbene fokuserer på faglighed og forståelse for fællesskabet og på at skabe miljøer, hvor de enkelte børn sikres en god faglig, personlig og social udvikling.

På uddannelsen lærer deltagerne blandt andet om teorien bag arbejdet med inklusion, eksklusion og stigmatisering, og om hvordan man griber arbejdet an med at udnytte børns ressourcer frem for at fokusere på problemerne. Undervejs har deltagerne også udviklet konkrete metoder, som kan bruges i deres eget daglige, praktiske arbejde på kommunens skoler og institutioner.

Fakta om uddannelsesforløbene

  • Ca. 120 pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og specialpædagoger gennemfører et diplommodul i ”Pædagogisk udviklingsarbejde med fokus på inklusion”.
  • Ca. 100 ledere gennemfører et diplommodul i ”Ledelse af inklusionsindsatsen”.
  • Ca. 70 pædagogmedhjælpere gennemfører et AMU-kursus i udvikling af inkluderende miljøer i dagtilbud og FFO’er.

Professionshøjskolen UCC, KLEO og Pædagoguddannelsen Sydhavn står for uddannelsesforløbene, der er finansieret af trepartsmidler og kommunens midler til kompetenceudvikling. Uddannelsesforløbene gennemføres i perioden 2010 til 2012.


Inklusion - et menneskesyn

"For mange lærere og pædagoger er inklusion et menneskesyn. Fællesskab er en almen menneskelig ret, som jeg tror, at alle der arbejder med børn og unge, er optaget af. Så er det ikke nok, at børn med en diagnose fungerer sammen med en støttepædagog. De skal også være sammen med andre voksne og børn. Det har vi gennem uddannelsesforløbet fået nogle nye pædagogiske indgangsvinkler og metoder til, så vi kan være mere skarpe i at planlægge aktiviteter for alle."

Udtalt af Marianne Blesky, daglig leder af Solbjerggård FFO, til bladet "Pædagogen".

Sidst opdateret 24. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.