Topbillede til fanebladet borger

Hvad betyder inklusion?

To børn med en ælling
Overordnet handler inklusion om at anerkende, at vi alle er forskellige, og at alle kan deltage i skolens eller institutionens aktiviteter og sociale fællesskaber. Det gælder lige fra det stille barn, der altid holder sig for sig selv, til den urolige elev, som ofte ender i konflikter.

Inklusion handler især om at sikre, at børn og unge, der i kortere eller længere perioder af deres liv har behov for særlig støtte, så vidt muligt kan gå i de almindelige skoler og institutioner frem for at gå i specialtilbud. Det kan være børn med fysiske/psykiske handicap, sociale udfordringer eller diagnoser som ADHD eller autisme.

Grundtanken er, at vi flytter støtten hen til børnene, frem for at flytte børnene hen til støtten. Har et barn behov for en specialpædagogisk indsats, en støttelærer, et særligt læringsprogram til computeren eller en afskærmet læseplads, kan de enkelte institutioner og skoler organisere det i de rammer, barnet færdes i til daglig.


Case: Tæt samarbejde støtter Peter

Peter er 10 år. Han er normalt begavet, men har svært ved sociale relationer og han har meget svært ved at læse. Flere forældre har henvendt sig til skolen, fordi de mener, at Peter forstyrrer i timerne.

For Peters lærer, Tina, er det tydeligt, at der er brug for ekstra støtte, men det er svært at nå i en time, hvor 22 andre elever også behøver hendes opmærksomhed. Peter vil bare gerne være ligesom de andre børn og bliver ked af det, når talen falder på, han måske skal i et specialtilbud.

Derfor er der fundet et alternativ. Tina samarbejder nu tæt med Jørgen, der er pædagog i fritidstilbuddet. Det har vist sig at være en stor fordel, at Jørgen både kan være med i dele af undervisningen, og også har mulighed for at støtte Peter, når han skal i fritidstilbud efter skole.

Peter er nu blevet bedre til at samarbejde med de andre børn i klassen, og sammen med en læsevejleder er der tilrettelagt et målrettet læseforløb for Peter, som har vist sig også at være til glæde for flere af de andre elever i klassen.

Sidst opdateret 18. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.