Topbillede til fanebladet borger

Hvad betyder inklusion for børnene?

Legende børn i klatrestativ
Selvom børn og unge er forskellige, har de ét til fælles, nemlig behovet for at være sammen med andre. Langt de fleste børn trives og udvikler sig bedst i fællesskaber i almindelige skoler og institutioner, bare de får den rigtige støtte.

Der findes ikke en universalløsning på inklusion, som favner alle børn og unge, men målet er at ændre vores tilgang, så børn med behov for særlig støtte ikke pr. definition opfattes som 'problembørn', der skal fjernes fra fællesskabet for at få hjælp. I stedet skal de have hjælp og støtte i deres daglige miljø, hvor lærere og pædagoger arbejder aktivt og målrettet med inkluderende metoder.

Erfaringer fra såvel Furesø som andre kommuner, der arbejder med inklusion, viser, at forældre generelt oplever det som positivt, at deres børn lærer at være sammen med børn, der er anderledes end dem selv. Inklusion opleves som en gensidig gevinst. Dels udvikler børnene social forståelse og sociale kompetencer i form af empati, tolerance og forståelse for mangfoldighed. Dels er de ressourcer og den støtte, det enkelte barn får, også til glæde for de andre børn i fællesskabet.


Inklusion skal gavne barnet

Det er vigtigt at understrege, at der fortsat vil være børn og unge, som har brug for specialtilbud. Det er kommunens klare holdning, at børn og unge med behov for særlig støtte kun skal inkluderes i almindelige skoler og institutioner, hvis det er til gavn for dem. Derfor vil der også fremover være fuldt udbyggede specialtilbud til de børn og unge, der har brug for det.

Sidst opdateret 18. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.