Topbillede til fanebladet borger

Forældre og inklusion

Børn på vej til skole på cykel
Tanken om at inkludere børn, der før blev udskilt til særlige tilbud og skoler, udfordrer mange: Kan en almindelig folkeskole eller institution løfte opgaven? Og hvad betyder det for de andre børns udvikling og trivsel?

I Furesø Kommune vil vi arbejde med inklusion for generelt at styrke vores skoler og institutioner til glæde for alle børn og unge.

Men indsatsen stiller krav til både børn og voksne. Vi skal blandt andet udvide synet på, hvad der er "normalt", og vi skal gøre op med den gængse opfattelse af, at lige børn leger bedst, og at alle børn skal behandles ens. Børn og unge er forskellige og har brug for noget forskelligt for at kunne tage del i et ligeværdigt fællesskab.

Nøglen til vellykket inklusion ligger bl.a. i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og forældre, og vi opfordrer alle forældre til at støtte børnene og de tiltag, skoler og institutioner sætter i gang. Vi opfordrer også til at tage emnet op på forældremøder, og til at drøfte problemer og udfordringer med lærere, pædagoger eller ledere.


Case: Lille justering - stor betydning

I en børnehave blev de største børn samlet i en førskole-gruppe et par gange om ugen - undtagen en urolig og ukoncentreret dreng, som personalet frygtede ville få et nederlag i gruppen.

Men dét, der var ment som et hensyn til drengen, var reelt med til at udelukke ham fra fællesskabet. Børnehaven justerede derfor sin arbejdsmetode, og drengen blev en del af gruppen.

Også for de øvrige børn havde det stor betydning, at deres ven ikke blev sendt ud af gruppen og personalet kunne se, at børnene fik udviklet deres sociale kompetencer og forståelse for hinandens forskelligheder.

Sidst opdateret 18. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.