Topbillede til fanebladet borger

Er inklusion et spareforslag?

Tre unge sidder på jorden og binder deres sko
For Furesø Kommune er kvaliteten i vores specialtilbud helt afgørende, men pengene spiller også en betydelig rolle for satsningen på den inkluderende praksis.

Omkring 300 Furesø-elever er placeret i specialtilbud. Det koster Furesø Kommune ca. 82 mio. kroner om året. Det svarer til, at vi bruger 20 % af folkeskolens ressourcer på 5 % af eleverne.

Specialtilbud, som vi køber uden for kommunen, er dyrere end kommunens egne tilbud. Ved at udvikle solide, lokale tilbud, der favner de fleste, kan vi udnytte ressourcerne bedre. Forventningen er samtidig, at vi kan opnå en besparelse.

Der vil naturligvis fortsat være børn og unge, der har brug for specialtilbud uden for kommunens folkeskoler og institutioner. Det vil der også fremover være penge til.

Pengene følger barnet

For Furesø Kommune er det helt centralt at fastholde flere ressourcer i de almindelige skole- og fritidstilbud og at nedbringe udgifterne til specialtilbud. For at vende udviklingen skal vi forebygge mere, sætte tidligere ind og arbejde tættere sammen på tværs af fagområder.

Inkluderende praksis er et vigtigt led i det arbejde. Målet er dels at skabe et bedre og bredere samarbejde mellem de almene og specialpædagogiske indsatser, dels at styrke de pædagogiske aktiviteter, undervisningen og forældresamarbejdet.

Inklusion kræver økonomisk råderum, faglig opbakning og motivation. Efter devisen ”pengene følger barnet” flytter kommunen derfor ressourcer fra specialområdet og ud til de enkelte skoler og institutioner.


Case: Inklusion omfatter hele gruppen

Erfaringer fra en klasse med et udbygget samarbejde mellem en lærer og specialpædagog viser, at indsatsen - udover målrettet at støtte det barn, der har behov for at blive inkluderet - også har positiv betydning for de øvrige børn i klassen. Her er det tætte samarbejde og den ekstra faglige ressource blandt andet med til at skabe arbejdsro og styrke fokus på de enkelte børns læring. Konflikterne bliver færre og generelt styrkes den faglige og sociale trivsel i klassen.

Sidst opdateret 18. juni 2014

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.