Topbillede til fanebladet borger

Sådan kan Furesø Fritidsvejledning hjælpe dig

Fritidsvejledning, hvordan hjælper vi
I Furesø Kommune skal alle børn og unge have lige mulighed for at deltage i Furesøs aktive foreningsliv. Furesø Fritidsvejledning arbejder for at dette bliver muligt.

Hvordan hjælper vi?

  • fritidsvejlederne holder vejledende møde med familien
  • finder frem til den rette fritidsaktivitet for barnet
  • skaber kontakt til foreningen og lave aftale omkring træningstid og sted den første gang
  • tilbyder støtte til kontingent og udstyr, hvis behovet er til stede
  • fritidsvejledningen har gennem samarbejde med Red Barnet mulighed for at finde en Fritidsguide, som kan hjælpe barnet til en god start i foreningen

Hvad består fritidsvejledningen af?

Eksempel. FV får en henvendelse fra en lærer, pædagog, forældre eller anden person. Henvendelsen er omen familie, hvor drengen Dennis gerne vil gå til sport.

Fritidsvejlederen mødes med familien der hvor det passer familien bedst og prøver sammen at finde ud af, hvilke interesser Dennis har, og hvad han er god til. Her finder vi også ud af, om familien selv kan betale kontingent, eller der er brug for tilskud.

Hvis det viser sig, at Dennis fx gerne vil gå til badminton, så tager vi kontakt til den lokale klub. Er der plads på holdet, taler vi med træneren og aftaler, hvornår Dennis kan starte. Hvis der er nogle særlige vilkår omkring Dennis (måske er han en stille dreng), så hjælper fritidsvejlederen med af finde en frivillig fritidsguide hos enten Red Barnet eller Sammenslutningen af Unge Med Handicap, der kan hjælpe Dennis og mor eller far de første par gange i den nye klub.

På den måde får familien en god start med den nye fritidsaktivitet I den forbindelse laver FV også en aftale med træneren og familien omkring opfølgning senere. Så vi sikrer os, at Dennis fortsat er glad for at spille badminton.

Sidst opdateret 26. september 2018

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning (FV)

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:

Karsten Rasmussen
Tlf. 72355167

Josefine Needham Andersen
Tlf. 72354098