Topbillede til fanebladet borger

Graviditet, fødsel, barsel og adoption

Billede af baby og link til fødsel, adoption og barsel
Her kan du anmelde fødsel, navngivning og læse om barsel og adoption.

Graviditet og fødsel

Du kan selv bestemme, om du vil føde hjemme, på fødeafdeling eller ambulant på sygehus. Du kan læse meget mere på borger.dk om graviditet og fødsel.

Er du 1. gangs fødende har du muligt for, at få besøg af din sundhedsplejerske, allerede i graviditeten. Du kan tilmelde dig graviditetsbesøg her.

Sundhedsplejen i Furesø

Mere om sundhedsplejen.

Fødselsanmeldelse

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital eller hjemme med jordemoder sørger jordemoderen for registrering og personnummer.

Er mor ugift udfyldes blanketten "Omsorgs-og ansvarserklæring", som skal være afleveret/modtaget hos mors bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Spørgsmål om fødselsanmeldelse og navngivning sker til:

Farum Sogn » Farum Kirkekontor, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum.

Værløse Sogn » Værløse Kirkekontor, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse.

Navngivning

Alle børn skal navngives inden seks måneder efter fødslen. Navnet registreres i CPR registeret. Læs mere om navngivning på borger.dk.

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I navngive det ved at udfylde og indsende blanketten på borger.dk. Det skal ske, inden barnet fylder seks måneder. Den/de, der har forældremyndigheden, skal underskrive blanketten. Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor – også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken.

Barsel

Læs mere på borger.dk om barsels- og adoptionsdagpenge

Adoption

Læs mere på borger.dk om adoption.
Sidst opdateret 15. februar 2017

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190