Topbillede til fanebladet borger

Pasning af egne børn

Børne- og Skoleudvalget har den 4.oktober 2017 besluttet, at Furesø Kommune fra den 1. januar 2018 yder tilskud til forældre, der passer egne børn. Tilskudsordningen kan søges for børn i alderen 26 uger til 3 år (dvs. indtil børnehavestart). Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens § 86.

Regler for at modtage tilskud til pasning af egne børn

Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.

 • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere.

 • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt tilbud.

 • Barnet kan ikke samtidig benytte et kommunalt tilbud.

 • Barnet skal være skrevet op til en plads via digital pladsanvisning - i bemærkningsfeltet skal du notere, at du søger pasning af egne børn.

Om tilskuddet

Tilskuddet udgør i 2019 6.248,00 kr. pr. måned pr. barn fra 26 uger til 2 år og 11 måneder.

 

Om tilskuddet gælder følgende:

 • Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand.

 • Tilskuddet ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maks. 1 år pr. barn.

 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.

 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing).

 • Der optjenes ikke feriepenge.

 • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Furesø Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.

 • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Furesø Kommune modtager ansøgningen.

Du kan få tilsendt ansøgningsskema ved at sende en mail til pladsanvisningen@furesoe.dk.

   

Ophør af tilskuddet

Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunens regler for pasningsgaranti.

Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med en måneds varsel fra først kommende 1. eller 16. i måneden.

 

Læs mere

Læs mere om ordningen på Socialministeriets hjemmeside.

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.