Topbillede til fanebladet borger

Arbejdet med pædagogiske læreplaner i Furesø

Børn skal favnes
I henhold til dagtilbudsloven skal alle kommuner udarbejde pædagogiske læreplaner for at medvirke til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Opbygning af pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner består af en grundplan, der beskriver:

 • fakta om områdeinstitutionen,
 • bestyrelsens arbejde,
 • mål og principper,
 • pædagogisk vision
 • samt overordnet gennemgang af de seks læreplanstemaer, (Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier)
 • forældresamarbejdet
 • samt økonomi og principper for kompetenceudvikling.


Under den fælles grundplan har hver enkelte afdeling sin egen praksisplan, der beskriver, hvordan man konkret arbejder med sin pædagogiske praksis i form af hverdagslivstemaer. Eksempler på hverdagslivstemaer kan være:

 • samling
 • frokost
 • eftermiddagsmad
 • garderobeliv
 • legepladsen

Der beskrives i den pædagogiske læreplan, hvordan der man arbejder med det alment pædagogiske, den særlige indsats og hvordan der arbejdes med overgange.

Se de 4 grundplaner i Furesøs 4 områdeinstitutioner på deres hjemmesider:

Nordvest

Nordøst

Sydvest

Sydøst

Sidst opdateret 19. maj 2016

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak